Altaj

O Altaji

Príroda Altaja je jedinečná. V oblasti Altaja je viac ako 20 000 horských riek a jazier, z ktorých väčšina má krištáľovo čistú vodu, silné prúdy a pereje. V mongolčine slovo Altaj znamená „zlaté hory“, pretože sú skutočne jedinečným prírodným pokladom. Celý región Altaja pokrýva viac ako 167 000 km2 so šiestimi úplne odlišnými prírodnými zónami: tundra, step, les, polopúšť, subalpínska a alpská zóna. Altajské podnebie sa preto vyznačuje mimoriadnou rozmanitosťou a silnými kontrastmi.

Výsledkom je aj zvláštna rozmanitosť flóry, ktorá nám pomáha nájsť prírodné produkty mimoriadne vysokej kvality. V celom Altaji je viac ako dvetisíc druhov rastlín. V oblastiach, ktoré boli milióny rokov ohraničené klimatickými a geologickými bariérami, sa tu nachádzajú obzvlášť cenné liečivé rastliny.

Altaj je jednou z najekologickejších oblastí Ruska a je tiež „zelenou lekárňou“ alebo „pľúcami“. Odľahlé oblasti Altaja si zachovali nedotknutú prírodu. Prírodné rezervácie zaberajú 20 percent plochy celkového územia Altajskej republiky.

Ľudia z týchto odľahlých oblastí sveta  žijú v harmónii s prírodou. Majú svoju starodávnu kultúru, s ktorou sa do kontaktu dostalo len málo ľudí mimo tohto regiónu.